Kościół Św. Bartłomieja Kościół parafialny św. Bartłomieja, uposażony w dekrecie lokacyjnym miasta wybudowany został w 1345 r. przez biskupa Hermana z Pragi. Obecnie istniejący  kościół, został postawiony w latach 1380-1390

Jest to kościół gotycki, orientowany, murowany z cegły o polskim układzie, na niskim podmurowaniu z kamieni polnych, trójnawowy, pięcioprzęsłowy, halowy z piętrową zakrystia od północy, kruchtą od płd. z kwadratową wieżą od zachodu prawie całkowicie wciągniętą  w obręb korpusu. W 1912 r. korpus przedłużono o dwa przęsła ku wschodowi i dobudowaną nową  zakrystię i kruchtę, oraz górną część wieży ze szczytami.

Sklepienie gwieździste, w nawie głównej szesnasto-polowe, w bocznych pięciopolowe, wsparte na ośmiobocznych filarach. Arkady międzynawowe ostrosłupowe, o obustronnie profilowanych podłuczach. Profile żeber gruszkowe. Wsporniki trapezowe. W nawie głównej i bocznych zworniki drewniane, dekoracyjne z wyobrażeniami Salwatora, symboli Ewangelistów i doktorów Kościoła i trzech cnót sprawiedliwości oraz z herbem Batorych.                                                                                              Remont kościoła przeprowadzono w latach 1989-92 przez górali z Kacwina k/Nowego Targu, zaś malowanie kościoła wykonała ekipa  z Paszyna k/Nowego Sącza  na czele z bratem księdza dziekana.  

Wielki ołtarz  pochodzi z 1734 r. konsekrowany 16 października 1752 r. przez Biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Konserwację ołtarza głównego i bocznych ołtarzy przeprowadzono w latach 2005-2010. /Zabytek  arch. sakr. grupy II/

Odpust 24 sierpnia w święto  patronalne św. Bartłomieja

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg

Informacja


Aby strona wyświetlała się prawidłowo niezbędne posiadanie jest zaktualizowanych przeglądarek

 • Księża
 • Nabożeństwa
 • Msze
 • Siostry