Kościół filialny p.w. Znalezienia Krzyża św. w Jezioranach barokowy, murowany, salowy. Elewacje zewnętrzne rozczłonkowane przez wyrastające  z niskiego cokołu pilastry i belkowanie. Przy szczycie wieżyczka ma sygnaturkę, ośmioboczna, nakryta barokowym hełmem /1580 r. – konsekrowanie, bp Marcin Kromer/.

Zabytek arch. Sakr. Grupy III.

Obecnie służy jako kaplica przedpogrzebowa.

Kościół św. Jadwigi Królowej Kościół św. Jadwigi Królowej w Jezioranach, poewangelicki, murowany /1886 - 1887 r. – budowa; 10V 1992 r. – poświęcenie, abp Edmund Piszcz/

Odpust 8 czerwca w święto patronalne św. Jadwigi Królowej

Kościół filialny p.w. św. Rocha Kościół filialny, pielgrzymkowy, p.w. św. Rocha w Tłokowie /kolonia/ murowany, barokowy, orientowany, salowy. W zakrystii sklepienie krzyżowe. Elewacja zewn. Rozczłonkowane przez dwuwarstwowe lizeny i belkowanie. Zabytek arch. sakr. grupy II.

Budowa 1750 r. - przebudowa 1790 r. - konsekrowanie, bp. Ignacy Krasicki: 1877 r. rozbudowa

Odpust 16 sierpnia w święto patronalne św. Rocha.

W Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej 15 sierpnia po mszy św. o godz. 11.00 każdego roku odbywa się piesza pielgrzymka z Jezioran do kościoła św. Rocha.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg

Informacja


Aby strona wyświetlała się prawidłowo niezbędne posiadanie jest zaktualizowanych przeglądarek

 • Księża
 • Nabożeństwa
 • Msze
 • Siostry