Podstawowym zadaniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest kształtowanie

u siebie i innych dojrzałej osobowości religijnej. Dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych praw wiary, ich rozumienia i realizowania w życiu codziennym. Działanie na rzecz dobra i rozwoju parafii. Praca z dziećmi z rodzin wielodzietnych. Pomaganie
w odrabianiu lekcji itp. Do Akcji Katolickiej należą m.in. nauczyciele, którzy pracują
z dziećmi na zasadzie wolontariatu.

       Prezes: Agnieszka Gruszka.

       Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się we wtorki, środy, czwartki.