Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Warmińskiej – podobnie jak całej Caritas Polska - jest Parafialny Zespół Caritas. Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie naszej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

        Zespół organizuje pracę na terenie parafii poprzez: organizowanie pomocy doraźnej,
a pomoc ta powinna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp.

 

       Podstawowym zadaniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest kształtowanie

u siebie i innych dojrzałej osobowości religijnej. Dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych praw wiary, ich rozumienia i realizowania w życiu codziennym. Działanie na rzecz dobra i rozwoju parafii. Praca z dziećmi z rodzin wielodzietnych. Pomaganie
w odrabianiu lekcji itp. Do Akcji Katolickiej należą m.in. nauczyciele, którzy pracują
z dziećmi na zasadzie wolontariatu.

       Prezes: Agnieszka Gruszka.

       Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się we wtorki, środy, czwartki.

       Celem Kół Różańcowych jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem.

Przy naszej parafii działają:

 • Koło Różańcowe św. Anny
 • Koło Różańcowe św. Elżbiety
 • Koło Różańcowe św. Teresy
 • Koło Różańcowe św. M. Magdaleny
 • Koło Różańcowe św. Teresy z Kalkuty

 

Spotkania Kół Różańcowych odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca
po Mszy Świętej o godz. 11.00.

 

Zapraszamy wszystkich którzy chcą dołączyć do grona Koła Różańcowego !!!

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg

Informacja


Aby strona wyświetlała się prawidłowo niezbędne posiadanie jest zaktualizowanych przeglądarek

 • Księża
 • Nabożeństwa
 • Msze
 • Siostry